W istocie JONEXA 1 to interesujący produkt z grupy stawy może trzeba wypróbować?

Konsumenci szukają opinii o JONEXA 1. I to nie powinno nikogo zdziwić, bo gdy należy nabyć produkt, to warto poznać opinie innych konsumentów. Ale jednak opinie te bywają bardzo różne. Niektórzy wychwalają JONEXA 1 a inni ludzie wręcz przeciwnie. Może komentarze pod tym artykułem pomogą wam ustalić własne zdanie. Często to zdanie innych konsumentów decyduje o tym czy kupimy czy też nie. Zapraszamy do umieszczania komentarzy.
Ból stawów jest na ogół konsekwencją zwichnięć czy też skręcenia stawu. Czasami jednak bóle stawów to sygnał rozprzestrzeniającej się choroby. Muszą one sygnalizować nam, że mają miejsce niepokojące zmiany zwyrodnieniowe. Włącza się wtenczas systematyczne zużywanie się stawu, co przejawia się właśnie bólem.
OpisJonexa – wyrób medyczny, jalowy, bezbarwny, apirogenny, wiskoelastyczny plyn o neutralnym pH i osmolalności zgodnej z plynem maziowym.
 
Działanie Jonexa może być metabolizowany w organizmie w sposób biologicznie podobny do metabolizmu hialuronianu. Hialuronian może być składnikiem płynu maziowego odpowiedzialnego za jego wiskoelastyczność. Własności mechaniczne (wiskoelastyczność) wyrobu Jonexa są podobne do własności płynu maziowego i lepsze niż własności niemodyfikowanych roztworow hialuronianu o porównywalnym stężeniu. Elastyczność (moduł zespolony G’) wyrobu Jonexa przy 5 Hz od 20 do 150 Pascali (Pa), a lepkość (η) od 30 do 100 Pascali sekund (Pas) mierzonych przy 1 s-1. Wspólczynnik elastyczności i lepkości płynu maziowego kolana u osób w wieku od 18 do 27 lat mierzony porównywalna metodą przy 2,5 Hz wynosi G’ = 117 Pa i G” = 45 Pa. Strzykawki napełnione wyrobem Jonexa są sterylizowane w wysokiej temperaturze.Wskazania
Stosowanie wyrobu Jonexa:

w celu okresowego zastąpienia i uzupełnienia płynu maziowego;

korzystne dzialanie u pacjentów we wszystkich stadiach dolegliwości stawów;

wyrób może być skuteczny u pacjentow, ktorzy aktywnie i regularnie używają stawu objętego schorzeniem;

uzyskuje efekt terapeutyczny poprzez wiskosuplementację – proces, w ktorym przywracany może być stan fizjologiczny i reologiczny zmienionych zapalnie tkanek stawu kolanowego.Wyrob Jonexa może być przeznaczony wyłacznie do podania dostawowego poprzez lekarza w leczeniu bólu związanego z zapaleniem stawu kolanowego. Wiskosuplementację wyrobem Jonexa prowadzi sie w celu zmniejszenia bólu i dyskomfortu co umożliwia bardziej
intensywne ruchy stawu.

 
Przeciwwskazania

Nie wolno stosować wyrobu Jonexa u pacjentów ze znaną nadwrażliwościa (uczuleniem) na produkty zawierające hialuronian (hialuronian sodu).

Nie wolno stosować wyrobu Jonexa w przypadku istniejącego zakażenia albo nasilonego stanu zapalnego stawu, ani u pacjentów z chorobą albo zakażeniem skornym obejmującym miejsce wstrzykniecia.

Nie wolno stosować wyrobu Jonexa w przypadku dużego wysięku wewnątrzstawowego przed podaniem wstrzykniecia.

Nie wolno wstrzykiwać wyrobu Jonexa do stawu w przypadku stwierdzenia żylnego albo limfatycznego zastoju w leczonej kończynie

Ważne

Nie wolno równocześnie stosować środków dezynfekujących zawierajacych czwartorzędowe sole amonu do przygotowania skóry, bo hialuronianmoże się wytrącać w ich obecności.

Nie wolno podawać pozastawowo albo do tkanek maziowki i torebki stawowej.

Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wyrobu Jonexa w chorobach innych niż zapalenie stawukolanowegonie zostałoustalone.

Podobnie jak w przypadku innych inwazyjnych zabiegów dotyczących stawu, przed podaniem zaleca sie pacjentowi unikanie wysiłku fizycznego i powrót do zwyklego trybu życia dopiero po kilku dniach.

Nie badano stosowania wyrobu Jonexa u kobiet w ciąży i dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki w czasie podawania wyrobu.

Nie podawać wyrobu Jonexa, skoro opakowanie może być otwarte albo uszkodzone. Zawartość strzykawki jest jałowa i służy do jednorazowego użycia. Nie używać ponownie strzykawki i (lub) igly. Ponowne użycie trzykawek, igieł i (lub) wyrobu z używanej strzykawkimoże spowodować utrate jalowości, zanieczyszczenie wyrobu i (lub) zastosowanie niepełnego leczenia. Zawartość strzykawki należy zużyć niezwłoczniepo otwarciu opakowania. Należy wyrzucić niezużyty wyrób Jonexa. Nie należy ponownie sterylizować wyrobu Jonexa.

Dzialania niepożądane

W kontrolowanym badaniu klinicznym najczęściej zgłaszane dzialania niepożądane dotyczące kolana, występujące w poczatkowej fazie leczenia, które uznano za zwiazane z badanym wyrobem i/lub zabiegiem, obejmowały ból stawu, sztywność stawu i obrzęk stawu.

Działania niepożądane umiejscowione w innych lokalizacjach (nie dotyczyly kolana), które uznano za związane z badanym wyrobem i/lub zabiegiem obejmowały kontuzję, zmianę odczuwanych smaków, ból głowy, podrażnienie skóry, nudności i wymioty.

Działania niepożądane zglaszane w fazie ponownego podania dotyczące kolana jak innych lokalizacji, miały podobny charakter i częstość występowania do działań występujących w początkowej fazie leczenia.

Profil bezpieczeństwa określony w początkowej fazie leczenia właściwego zostal potwierdzony w fazie ponownego podawania wyrobu wskazując nabrak zwiększenia działań niepożądanych u pacjentow otrzymujacych ponowne dawki wyrobu Jonexa.

Przechowywanie Zawartość każdej strzykawki może być sterylna i apirogenna. Wyrób Jonexa może być dostepny w szklanych strzykawkach o pojemności 5 ml zawierających około 4 ml hylastanu SGL-80. Wyrób Jonexa należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 30°C
 
Stosowanie

Wstrzykiwać w temperaturze pokojowej.

Należy ściśle przestrzegać zasad aseptyki w czasie podawania wyrobu.

Podanie miejscowych i podskórnych środków znieczulajacych nie może być wymagane, ale lekarz może je stosować według własnego uznania.

Należy użyć igły o rozmiarach 18 – 20.

Przed wstrzyknięciem wyrobu Jonexa należy usunąć płyn maziówkowy albo wysiek.Delikatnie wykonać aspirację stawu.

Nie należy używać tej samej strzykawki do usuwania płynu maziowkowego i podania wyrobu Jonexa, ale należy użyć igly o takim samym rozmiarze 18-20.

Aby wyjąć strzykawkę z wyrobem Jonexa z opakowania, należy ją trzymać za korpus, nie dotykając tłoka.

Należy ostrożnie zdjąć zatyczkę z zakończenia strzykawki z wyrobem Jonexa zachowując zasady aseptyki.

Aby zapewnić szczelność i zapobiec wyciekowi, podczas podawania należy bardzo dobrze zamocować igłę, jednocześnie mocno przytrzymując złączkę Luer.

Podczas nakładania igły albo zdejmowania jej osłony, nie należy nadmiernie dokrecać igly ani dociskać jej osłony, bo może to także spowodować złamanie końcowki strzykawki.

Wyrób Jonexa należy podawać wyłącznie do maziowki.

Zalecane dawkowanieZalecany schemat dawkowania to także podanie dostawowe obejmujace jedno wstrzyknięcie (4ml) wyrobu Jonexa; albo dwa wstrzyknięcia (każde 4 ml) wyrobu Jonexa w odstępie dwóch tygodni. Skoro objawy u pacjenta uzasadniają to także działanie, taki schemat leczenia wlaściwego można powtórzyć po upływie 6 miesięcy.Czas działaniaWykazano, że po jednym albo dwoch podaniach, dzialanie terapeutyczne wyrobu Jonexa może się utrzymywać aż do 26 tygodni. Wykazano, że po ponownym leczeniu wyrobem Jonexa, działanie terapeutyczne może się utrzymywać aż do 26 kolejnych tygodni. Leczenie właściwe wyrobem Jonexa ma wplyw jedynie na staw, do którego może być podawany; nie wywoluje działania ogólnoustrojowego.
Skład 1 ml wyrobu Jonexa zawiera:

Polimery hialuronianu (modyfikowane i niemodyfikowane) 10,5 ą 1 mg,

Sodu chlorek 8,5 mg,

Wodorofosforan dwusodowy siedmiowodny 2,2 mg,

Jednozasadowy fosforan sodowy jednowodny 0,26 mg,

Woda do wstrzykiwań q.s.

 
Wyrob medyczny Jonexa może być wytwarzany z hylastanu, sulfonu dwuwinylowego chemicznie usieciowanego żelu hialuronianu sodu (HA) i płynnego hialuronianu sodu.Jonexa może być mieszaniną żelu hylastanu i plynu HA w stosunku żelu do płynu 80:20. Hialuronian sodu stosowany do przygotowania wyrobu Jonexa pochodzi z fermentacji bakteryjnej. Hialuronian (hialuronian sodu) może być naturalnym cukrem złożonym z grupy glikozamino-glikanów. Może być to także długołańcuchowy polimer zawierający powtarzające się jednostki dwusacharydowe D-glukoronianu sodu i N-acetylo-D-glukozaminy związane z ß-1,3 i ß-1,4 wiązaniami glikozydowymi. 1 ml wyrobu Jonexa zawiera 10,5 ą 1 mg polimerów hialuronianu (modyfikowanych i niemodyfikowanych), 8,5 mg chlorku sodu, 2,2 mg wodorofosforanu dwusodowego siedmiowodnego, 0,26mg dwuwodorofosforanu sodu jednowodnego, q.s. woda do wstrzykiwań. Dbanie o własne ludzkie stawy i ludzkie kości i mięśnie ułatwi ci zachować ludzkie zdrowie w dalszym życiu. Mięśnie składają sie z dużej ilości włókien mięśniowych, i skoro blisko wszystkie wlókna ulegną skurczeniu, to również mięsień się skraca. Wlókna mięśniowe są zebrane w pęczki, a zespół peczków tworzy mięsień. Wyróżnia się trzy rodzaje tkanki mięśniowej: poprzecznie prążkowana szkieletowa, poprzecznie prążkowana serca i gładka. Tkanka poprzecznie prążkowana szkieletowa pochodzi z mezenchymy, zawiera duża ilość pęczków miofibryli o regularnym ukladzie miozyny i aktyny ułożonych centralnie. Natomiast liczne spłaszczone jądra zostają zepchnięte na obrzeża.
Troska o ludzkie stawy umożliwi zapobieganie chorobom reumatoidalnym. Zaawansowana dolegliwość niesie ból, ograniczenie ruchomości w stawach – aż do niesprawności chorego wymagającej niejednokrotnie pomocy osób trzecich. Dolegliwość zazwyczaj dotyczy dużych stawów – biodrowych, kolanowych, które są najbardziej obciążane, a to również oznacza – najbardziej narażone na postępujące zwyrodnienia. Dysfunkcja owych stawów zagraża utratą zdolności do chodzenia, które może być przecież jednym z ważniejszych zastosowań układu ruchu. W zaawansowanych przypadkach ratunkiem dla chorych może być wymiana stawów, co staje się zabiegiem ortopedycznym coraz powszechniejszym i doskonalszym. Na obecnym poziomie medycyny operacje te z zastosowaniem coraz trwalszych endoprotez dają chorym szanse na powrót do normalnego życia.

Reklamy

One comment on “W istocie JONEXA 1 to interesujący produkt z grupy stawy może trzeba wypróbować?

  1. Wisienka_Malicka pisze:

    Mówić o Jonexa. chyba nie ma co. Niech inni Internauci coś uczonego napiszą. Co mogoby nam pomóc na słabe kości? Dla nasze kości niekorzystny może być weganizm – model odżywiania się wykluczający z menu nie jedynie mieso, ale rownież produkty mleczne. Weganie powinni zażywać wapń w tabletkach. Codziennie poświęcajmy ruchowi chociaż godzine. Na tkankę kostną korzystnie wpływają biegi (w młodszym wieku) i spacery w szybkim tempie (w starszym wieku). Pływanie nie wzmacnia kości, ale mięśnie i więzadła, które je stabilizują – poźniej w przypadku osteoporozy takie wsparcie może okazać sie niezastąpione.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s